Diensten

Advies Duurzaam Bouwen

Verduurzaming Vastgoed

EPC-berekeningen en Energieconcept

Nul-op-de-meter woningen (NOM-woningen)

Renovatie & Verduurzaming

Transformatie | Herbestemming

Meervoudig RuimteGebruik

Advies Ruimtelijke Kwaliteit

Haalbaarheidsstudies

Stedenbouwkundige analyses

Gebiedsontwikkeling

 

Werkzaamheden

Weijs architectuur & duurzaam bouwen tekent voor de professionele uitvoering van alle reguliere werkzaamheden van SO t/m Bouwbegeleiding.