Mijn liefde voor de architectuur is eigenlijk aangewakkerd door mijn opa. Hij was opzichter in de bouw en hij leerde mij kijken naar gebouwen. “Als je een goed gebouw wilt maken”, zei hij, “moet je bij de trap beginnen.” Door zo’n uitspraak keek je sowieso anders naar een gebouw. Een ander persoon die mij beïnvloedde, was mijn moeder. Zij is beeldhouwster en maakt  beelden van hout en steen. Ze gebruikte ons als levende modellen. Ik was al vroeg gewend bezig te zijn met vormen.

Ik weet nog goed welk gebouw mij voor de eerste keer bekoorde. Dat was het raadhuis in Hilversum van Dudok. Dat vond en vind, ik schitterend. De compositie van de massa’s, de horizontaliteit, die nog eens versterkt wordt door de platte, lange zonnige baksteen, maakt dat je het gebouw beter wilt leren kennen.

Later leerde ik wat architectuur voor mij betekende. Het gebeurde toen ik een uitspraak las van Goethe. Hij beschreef architectuur als bevroren muziek. Hoe meer ik daarover nadacht, hoeveel mooier en treffender ik die uitspraak vond.

Een voorbeeld hiervan is de kapel van Le Corbusier in Ronchamps in Zuid-Frankrijk, en het parlementsgebouw in India, dat hij ook heeft ontworpen. Je herkent in het werk van Le Corbusier altijd een bepaalde structuur en structuur vind je ook duidelijk terug in de muziek, bijvoorbeeld in de vorm van een thema of een accoordenschema. Herhaling en variatie maken de muziek tot wat het is, en wat mij betreft zijn dat belangrijke elementen in de architectuur. De vergelijking gaat wel ver, maar zelfs in ‘de trap van mijn opa’, zou je de toonladder in de muziek kunnen terugvinden. Misschien wel het letterlijkste voorbeeld van bevroren muziek is het operagebouw van Jörn Utzon in Sidney, en het Philips paviljoen van Le Corbusier ontworpen op de muziek van Varèse “la poême electronique”.

Met veel enthousiasme blijf ik ‘up to date’ ddor het volgen van studies en cursussen, vooral op het gebied van Duurzaam Bouwen. En met een inmiddels groot netwerk van ondersteunende specialisten, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en werk ik nu als zelfstandig architect.

Mijn passie is intelligente en creatieve oplossingen ontwerpen voor elk ruimtevraagstuk van gebouw tot gebied.

 

Diensten

Advies Duurzaam Bouwen

Verduurzaming Vastgoed

EPC-berekeningen en Energieconcept

Nul-op-de-meter woningen (NOM-woningen)

Renovatie & Verduurzaming

Transformatie | Herbestemming

Meervoudig RuimteGebruik

Advies Ruimtelijke Kwaliteit

Haalbaarheidsstudies

Stedenbouwkundige analyses

Gebiedsontwikkeling

 

Werkzaamheden

Weijs architectuur & duurzaam bouwen tekent voor de professionele uitvoering van alle reguliere werkzaamheden van SO t/m Bouwbegeleiding.